Simpozij Radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva
Hrvatski ehokardiografski skup s međunarodnim sudjelovanjem

Symposium of the Working Group on echocardiography, Croatian Cardiac Society
Croatian Echocardiography Meeting with International Participation

Poštovana kolegice i kolega,

Iznimna nam je čast pozvati Vas na CroEcho 2011, znanstveni i stručni simpozij u organizaciii Radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva.

Ehokardiografija je neizostavan dio suvremene kliničke kardiološke prakse i simbol njenog kontinuiranog napretka. Integracijom inovativnih metoda, njihove rutinske primjenjivosti i novim spoznajama u dijagnostici, liječenju i prognozi kardioloških bolesnika, ehokardiografija ne prestaje biti jednim od najvećih izazova suvremene kardiologije.

CroEcho 2011 je najveći edukativni, stručni i znanstveni skup u regiji, posvećen neinvazivnoj kardiovaskularnoj dijagnostici. Stručni sadržaj simpozija donosi najvažnije teme iz suvremene europske ehokardiografske prakse te ukazuje na dostignuća u Hrvatskoj. Težište edukativnog sadržaja zauzima tečaj temeljne ehokardiografije namijenjen kardiolozima, specijalizantima kardiologije, internistima, pedijatrima, anesteziolozima i svima onima koji žele svladati teoretske osnove ehokardiografije.

Izazov najboljim hrvatskim ehokardiografskim laboratorijima za prikaz vlatitih dostignuća donosi sekcija „Pješčani sat: puzzle iz Hrvatske“. Znanstveni dio skupa posvećen je kliničkim, eksperimentalnim i biomehaničkim istraživanjima u ehokardiografiji i ostalim slikovnim metodama.

Ovaj skup je iznimna prigoda za okupljanje svih članova na godišnjem sastanku Radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva.

Veselimo se Vašem dolasku u Opatiju.

U ime organizacijskog odbora
Jadranka Šeparović Hanževački i Viktor Peršić

Dear Colleagues,

It is a great pleasure to invite you to CroEcho 2011, scientific and professional symposium organized by the Working Group on Echocardiography of the Croatian Cardiac Society.

Echocardiography has a key role in modern clinical cardiology practice and symbolizes its continuous progress. By integrating innovative methods, their routine applicability and new understandings in diagnostics, treatment and prognosis, echocardiography continues to be one of the greatest challenges of modern cardiology.

CroEcho is the largest educational, professional and scientific meeting in the region, dedicated to non-invasive cardiovascular diagnostics. State of the art content of the meeting brings major themes in contemporary European echocardiographic practice, with regards to the achievements in Croatia. The focus of educational content takes the course on basic echocardiography intended for cardiologists, cardiology residents, internal medicine specialists, pediatricians, anesthesiologists, and all those who want to learn the basics of echocardiography.

The section “Hourglass: The puzzle from Croatia” brings a challenge for the best Croatian echocardiographic laboratories to present their own achievements. Scientific part of the meeting is dedicated to the clinical, experimental and biomechanical research in echocardiography and other imaging methods.

This event is an excellent opportunity for gathering all the members of the Working Group on Echocardiography of the Croatian Cardiac Society for the annual meeting.

Looking forward to seeing you in Opatija.

For Organizing Commitee:
Jadranka Šeparović Hanževački and Viktor Peršić

Prethodni ehokardiografski simpoziji u Opatiji:

2009.
Treći hrvatski ehokardiografski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem. Third Croatian Echocardiography Symposium With International Participation.

2007.
Drugi hrvatski ehokardiografski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem. Second Croatian Echocardiography Symposium With International Participation.

2005.
Prvi hrvatski ehokardiografski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem. First Croatian Echocardiography Symposium With International Participation.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i primajte obavijesti na e-mail.
Register for our newsletter and receive announcements on e-mail.

Vaša e-mail adresa / Your e-mailDokumenti / Documents